Dobré ráno, dnes je středa 20.1.2021, Svátek má Ilona a zítra Běla

Dobrý den.

 

Moc Vás zdravím.

V souvislosti z vykonání závěrečné zkoušky v Kunovicích jsem se rozhodl napsat.

Myslím si, že jsem prožil 4 roky studia (3 + 1 rok prodlouženého studia) na vysoké škole v dobrém kolektivu, a to jak učitelů, tak i většiny spolužáků.

Učitelé na vysoké škole jsou výbornými odborníky, pedagogy, ale především dobrými lidmi.

Bude mi smutno. Se spolužáky  a snad i s učiteli zůstanu sice v kontaktu, ale mnohem lepší je osobní setkávání a prožívání společných starostí i radostí.

Pravidelně každých 14 dní, ve zkouškovém období i každý týden, jsem dojížděl 300 km tam i zpět z Českého Krumlova.  Většinou autem, ale i autobusem nebo vlakem. Na cestu z Českého Krumlova jsem si zvykl. Poznal místa, která jsem do té doby moc neznal. Poznal krásy Vysočiny, Pálavy a samozřejmě krásy Hodonínska a Uherského Hradiště - Slovácka. I na cestu po dálnici jsem si zvykl.

Sblížil jsem se i se zaměstnanci „Grandhotelu" v Hodoníně (naproti vlakovému nádraží). Vycházeli mi vstříc, přidělovali mi oblíbený pokoj, dobrá cena, příjemná obsluha v hotelové restauraci.

Studium bylo pro mě samozřejmě velkým přínosem. Poznal jsem mnoho nových poznatků a zkušeností. Z mnoha dostupných materiálů (skripta, videa, další literatura a osobní poznámky z přednášek a cvičení) budu určitě čerpat informace a ve zbytku života využívat v praxi.

Problémy jsem měl bohužel hlavně s angličtinou. Výuka byla sice skvělá, ale můj mozek na tom asi není moc jazykově dobře.

Určitým problémem je taky můj věk (57 let). Spousty informací si už nejsem schopen úplně zpaměti zapamatovat. Problémům rozumím, dokážu reagovat, jsem schopen dle různých materiálů a podkladů a vzorových příkladů ledacos zvládnout a vyřešit.

Chtěl bych Vám tímto moc a moc za vše poděkovat!

Přeji úspěšné dny, hodně osobních a pracovních úspěchů do dalších let. A samozřejmě zdraví!

S pozdravem a úctou Josef Musil

Tu přihlášku si  brzy podám. Snad studium zvládnu.

 

 

Bc. Petr Verbich, MBA
National transport manager
Gistrans Czech republic s.r.o.
 
Studium MBA na Evpropském polytechnickém institutu jsem si zvolil mimo jiné i z důvodu, že jsem na tomto institutu v minulosti absolvoval bakalářský studijní program, s jehož průběhem jsem byl velmi spokojen.

EPI pro mne byl zárukou, že výuka bude probíhat dle nejmodernějších standardů a hlavně, že dojde k propojování teoretických poznatků s praxí, což se potvrdilo.
Vzhledem ke své manažerské profesi bych vyzdvihl zejména obory jako  Management a etika a Efektivní komunikace,  které prohloubí komunikační a manažerské dovednosti každého manažera a jsou v současnoti  používané  v zahraničních nebo nadnárodních firmách.
Celkově mohu hodnotit studim MBA na EPI jako velmi přínosné pro mou další profesní kariéru.

Ing., Bc. Michal Dvouletý, MBA, DiS.
 

Jako absolvent bakalářského studijního programu na Evropském polytechnickém institutu jsem se po 12 letech vrátil na tuto první soukromou vysokou školu na Moravě, abych si rozšířil své znalosti v rámci MBA studia programu General Management. A jsem rád, že jsem se pro toto studium rozhodl. Po letech praxe, v rámci které jsem působil na několika pracovních pozicích v oblasti medií, komunikace a marketingu, ale také jaké C.E.O. vydavatelské společnosti, mi toto studium přineslo především propojení mnoha praktických zkušeností s odbornou teorií. Studium mi umožnilo podívat se na řešené problémy trochu více s nadhledem a v širších souvislostech, donutilo mne začít přemýšlet o některých firemních projektech v jiném úhlu pohledu. Forma studia byla pro mne velmi vyhovující, protože umožňovala maximální časovou flexibilitu. Online podklady i testy byly kvalitně připraveny, oceňoval jsem také proaktivní přístup školy a jejich pracovníků.

Mgr. Michal Matějka, MBA
Absolvent MBA pro manažery ve školství
 
Rád bych Vám ještě jednou mnohokrát poděkoval za komunikaci a pomoc. Vaše škola je opravdu velice dobrá. Jsem rád že jsem mohl být její součástí.

A ještě jednou děkuji za vše. Je možné, že za čas zase u Vás započnu další studium.

PS: Diplom je nádherný...!!!???

Mgr. Michal Matějka
Student MBA pro manažery ve školství
 
Na začátku studia MBA jsem měl trochu obavy, zda je škola pro mě správná. Hlavou se mi stále honila jedna otázka: „Zvládnu to vůbec?“. Také mě zajímalo, jací budou spolužáci a učitelé a jak mě budou brát. Podání přihlášky bylo velice jednoduché a přehled témat byl pro mě srozumitelný a jasný.
 
Studium manažerského studia, věnovanému školství a vedení, je atraktivní forma studia, která se realizuje online formou bez toho, abych musel každý víkend navštěvovat přednáškové bloky. Jedná se o studium vhodné pro ženy a muže jakéhokoliv věku. Každý měsíc mi na elektronickou poštu zaslali přehled toho, co musím splnit k uzavření předmětu. Většinou se jednalo o nějaký projekt nebo zkoušku. Také mě každý měsíc informovali o tom, jak mám postupovat při studiu. Komunikace s vyučujícími a konkrétně s Prof. Mgr. Ivetou Hashesh, Ph.D., MBA. byla naprosto perfektní. Vždy si na mě udělala čas a zodpověděla mi všechny mé otázky. Pokud mohu říci za sebe, naprosto dokonalá pedagogická komunikace a navíc díky zájmu ze strany vyučujících jsem získal větší sebedůvěru ve svém uplatnění.  
 
S postupem času se studium na EPI, s.r.o. stávalo pro mě jasnou a správnou volbou a i cena za studium byla velice příznivá. Všem lektorům, konzultantům a vedení školy bych chtěl touto cestou poděkovat za velmi poutavý a přínosný rok. Jsem velice spokojený a mohu vřele doporučit i ostatním uchazečům. Vysoká škola Evropského polytechnického institutu s.r.o. v Kunovicích je velice kvalitní a prestižní škola s dlouhou tradicí.

P.M.

Veľká pochvala EPI za pokrokové riešenie vzdelávania formou on-line štúdia.

Vzhľadom k tomu že človek pracuje niekedy aj vo viacerých zamestnaniach súčasne, a absolvoval externe vysokoškolské štúdium popri zamestnaní, tak si vie nesmierne vážiť takúto formu štúdia, ktorú umožňuje Európsky polytechnicky inštitút.

Chcel by som pochváliť EPI za výborne spracované materiály určené pre samo štúdium v prípade MBA špecializácie - Riadenia IT tímov. Nie len študijné texty v elektronickej forme, ale aj výborné video materiály k jednotlivým predmetom. V každom prípade si viete ako študent bez problémov s týmito materiálmi nasimulovať prednášku kedy vám to vyhovuje a vnímať ju tak dlho koľko toho ste schopný absorbovať. Štúdium mi rozšírilo znalosti v rámci všeobecných vedomosti tykajúcich sa ako bežného spoločenského života, tak aj komunikácie, riadenia, optimalizácie, obchodného práva, psychologického prístupu v rámci organizácie a vedenia ľudí. Želal by som si aby takéto materiály a obsah štúdia mali zvládnutý naozaj všetci manažéri a personálne oddelenia nie len v teoretickej, ale aj v praktickej rovine.

Ďakujem EPI za možnosť študovať zaujímavé a naozaj reálne prínosné predmety prostrednítvom online-štúdia.

SB, absolventka studia MBA

Ráda bych vyjádřila svoji naprostou spokojenost se studiem na EPI v Kunovicích. V akademickém roce 2016/2017 zde studuji MBA, obor Finance a daně.

Velmi kladně hodnotím vysoce profesionální a zároveň vstřícný přístup ze strany vedení školy, garantů jednotlivých předmětů a celkovou úroveň, organizaci a náplň vzdělávacího procesu, který využívá nejmodernější edukační metody a prostředky. Studium na této vysoké škole je pro mne jednoznačně přínosem, protože vytváří prostor k uplatnění praktických znalostí při studiu a zároveň poskytuje takovou úroveň vzdělávání, že získané poznatky lze zpětně úspěšně aplikovat v profesní praxi. Tato provázanost teorie s praxí za současného využití moderních informačních technologií je zárukou úspěšné integrace absolventů EPI do pracovního procesu i v nejnáročnějším konkurenčním prostředí.

O mé spokojenosti se studiem na EPI v Kunovicích vypovídá i skutečnost, že studium MBA je již druhým studijním programem v rámci celoživotního vzdělávání, který na této vysoké škole absolvuji.

Novinky

Ukázka závěrečných prací