Dobré odpoledne, dnes je neděle 29.3.2020, Svátek má Taťána a zítra Arnošt

Číslo akreditace: MŠMT – 497/2019-2-48

Zahájujeme studium od září 2020
Neváhejte, již přijímáme přihlášky ke studiu.
Přijímáme do naplnění kapacity!


(Nutno vybrat akad. rok 20/21, měsíc září!)

 

Komu určeno:
spec_1

Vzdělávací program  je určen pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování.

Proč se o toto místo ucházet? Je mnoho důvodů, proč uvažovat nad budoucností v oblasti studia speciální pedagogy pro současné již kvalifikované učitele.

Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami neustále přibývá. Díky inkluzi jsou tyto děti zařazení do standardních tříd základních škol. Učitelé však mají jen malé zkušenosti, jak s těmito dětmi zacházet a jak si organizovat výuku. Toto studium, které organizují zkušení pedagogové pro své kolegy Vám má být pomocí.

Cíle vzdělávání:

Cílem studia je získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, viz Zákon č. 563/2004 Sb., § 7 odst. 2 písm. c.; § 8 odst. 2 písm. d; § 9 odst. 7 písm. a; § 15; § 16 odst. 2 písm. c.

Struktura vzdělávacího programuspec_2

Studium probíhá 3 semestry (1,5 roku)
Vzdělávací program je tvořen třemi moduly:

  1. modul I:   Speciální pedagogika 1
  2. modul II:  Speciální pedagogika 2
  3. modul III: Praxe, konzultace k závěrečné práci.

 

Obsah studia

 

Hodinová dotace

Ukončení

Přednáška

Cvičení

I. modul – Speciální pedagogika 1

Vybrané kapitoly z pedagogiky a didaktiky

8

2

test

Integrativní speciální pedagogika

10

2

test

Právní rámec vzdělávání

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR

16

1

test

Patopsychologie

8

4

test

Psychopedie

8

4

test

Specifické poruchy učení

10

2

test

Celkem hodin

60

15

 

II. modul – Speciální pedagogika 2

Somatopedie

18

6

ústní zkouška

Oftalmopedie

18

6

ústní zkouška

Logopedie

18

6

ústní zkouška

Etopedie

18

6

test

Surdopedie

18

5

ústní zkouška

Diagnostika ve speciální pedagogice

18

6

ústní zkouška

Celkem hodin

112

35

 

III. modul – Praxe, konzultace k závěrečné práci

Praxe

22

-

potvrzení o praxi

Konzultace k závěrečné práci

6

-

Závěrečná práce

Ústní zkouška a obhajoba závěrečné práce

-

-

osvědčení

Celkem hodin

28

 

 

CELKEM

250 hodin

 

Vzdělávací program budeme realizovat na našem kampusu v Kunovicích, Osvobození 699:

K dispozici je dostatečně velké parkoviště.

Zakončení studia

spec_4Po splnění všech povinností studenta vyplývající z akreditace studijního oboru a dokončení závěrečné práce může posluchač požádat o vykonání závěrečné zkoušky. Ta se skládá ze dvou částí:

  1. obhajoby závěrečné práce,
  2. ústního ověření znalostí z povinných předmětů:  Úvod do speciální pedagogiky, Diagnostika ve speciální pedagogice a dále z jednoho volitelného předmětu, který si student může vybrat z nabídky, kterou schvaluje garant, obvykle: Patopsychologie, Specifické poruchy učení.

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o absolvování studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které splňuje ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. § 7 odst. 2 písm. c.; § 9  odst. 7 písm. a; § 15; § 16 odst. 2 písm. c., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Často nyní slyšíme, že v současné době jsou platy učitelů  malé. To se ale brzy změní. Vláda ve svém programovém vyhlášení stanovila, že platy ve školství v roce 2021 dosáhnou na 130% republikového průměru, což bude velice atraktivní.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 18465 20040 21675 23490 29775 37215 37530 38205 39030 39975 41460
2 19155 20760 22575 24450 30630 37545 37875 38865 39855 41190 43410
3 20355 22140 24015 26160 31440 37980 38460 39375 41445 42915 45750
4 21765 23640 25680 27795 32880 38775 39645 40845 43185 46065 49545
5 23145 25185 27345 29745 34350 39975 40905 42570 45870 49605 54435
6 25125 27315 29610 32175 36780 42015 43170 44925 49710 53700 58830
7 25830 28050 30435 33075 37830 42975 44100 46140 50895 55050 60240


Určitě se shodneme, že to již bude velice lukrativní. Znamená to však také, že se na tuto pozici pohrne mnoho zájemců. Pokud si dokončíte tuto pedagogickou kvalifikaci, budete mít větší radost z práce, ale také velikou výhodu při zařazení do vyšší platové třídy.

Školné

Školné činí 1 090 Kč/měsíc a může jej uhradit zaměstnavatel v rámci DVPP.

Další informace:

foto  Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mgr. Iveta Matušíková, PhD., MBA
  Profesorka Rushmore University v USA
  Prorektorka pro profesní studium a celoživotní vzdělávání

 

Den otevřených dveří

4. 4. 2020 | 8:00 - 12:00

Novinky

Ukázka závěrečných prací