Dobré ráno, dnes je středa 20.1.2021, Svátek má Ilona a zítra Běla

Asistent pedagoga

Číslo akreditace: MSMT- 27774/2019-1-782

Příjem přihlášek ke studiu od září 2020 je ukončen.

Zahajujeme přijímání přihlášek ke studiu od února 2021
Přijímáme do naplnění kapacity!

 
(Nutno vybrat akad. rok 20/21, měsíc únor!)

 

Proč se o toto místo ucházet?

Je mnoho důvodů, proč uvažovat nad budoucností v oblasti práce asistenta pedagoga. O této budoucnosti by měli uvažovat ti z Vás, kdo máte rádi děti, chcete s nimi žít a pomáhat jim.

Často nyní slyšíme, že v současné době jsou platy asistentů pedagoga malé. To se ale brzy změní. Vláda ve svém programovém vyhlášení stanovila, že platy ve školství v roce 2021 dosáhnou na 130% republikového průměru, což bude velice atraktivní

Komu určeno:

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb.

Přijímáme do naplnění kapacity.

Cíle vzdělávání:

Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Struktura vzdělávacího programu

Forma studia: víkendová (6 7 víkendů za semestr)
Délka studia: dva semestry (1 rok)

Vzdělávací program je tvořen pěti tematickými okruhy:

  1. okruh:  Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
  2. okruh:  Podpora žáka
  3. okruh:  Systém péče o žáka
  4. okruh:  Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga
  5. okruh:  Praxe a konzultace k závěrečné práci

Obsah studia
 

Hodinová dotace

Kredity

Ukončení

Asistent pedagoga

Škola, školní práce a role asistenta

26

14

zkouška

Podpora žáka

24

12

zkouška

Systém péče o žáka

10

5

zkouška

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

20

14

zkouška

Praxe
konzultace k závěrečné práci

46

15

zápočet
- potvrzení o praxi
- závěrečná práce

Celkem hodin

126

60

 

 

Vzdělávací program bude probíhat na kampusu Kunovice.
Osvobození 699, Kunovice.

K dispozici je zdarma dostatečně veliké parkoviště    

Zakončení studia

spec_4Teoretická část vzdělávání bude ověřena formou testové zkoušky po absolvování každého vzdělávacího modulu. Po absolvování a ověření modulu praxe bude studium ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení (v souladu s § 4, odst. 3, vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

Součástí závěrečné zkoušky bude:

  1. Prezentace závěrečné práce
  2. Diskuse nad okruhy z oblasti podpory žáka
  3. Diskuse nad okruhy z oblasti škola, školní práce a role asistenta pedagoga

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o absolvování studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které splňuje ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. § 20 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Školné

950,- Kč/měsíc

 

Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Novinky

Ukázka závěrečných prací