Dobré odpoledne, dnes je neděle 29.3.2020, Svátek má Taťána a zítra Arnošt

Asistent pedagoga

Číslo akreditace: MSMT- 27774/2019-1-782

Poslední možnost přihlásit se ke studiu se zahájením od února 2020.
Přijímáme do naplnění kapacity!

 

 
(Nutno vybrat akad. rok 19/20, měsíc únor!)

 

Proč se o toto místo ucházet?

Je mnoho důvodů, proč uvažovat nad budoucností v oblasti práce asistenta pedagoga. O této budoucnosti by měli uvažovat ti z Vás, kdo máte rádi děti, chcete s nimi žít a pomáhat jim.

Často nyní slyšíme, že v současné době jsou platy asistentů pedagoga malé. To se ale brzy změní. Vláda ve svém programovém vyhlášení stanovila, že platy ve školství v roce 2021 dosáhnou na 130% republikového průměru, což bude velice atraktivní. Asistenti pedagoga by mohli být ve třídě 6, 7, 8, nebo 9:

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 18465 20040 21675 23490 29775 37215 37530 38205 39030 39975 41460
2 19155 20760 22575 24450 30630 37545 37875 38865 39855 41190 43410
3 20355 22140 24015 26160 31440 37980 38460 39375 41445 42915 45750
4 21765 23640 25680 27795 32880 38775 39645 40845 43185 46065 49545
5 23145 25185 27345 29745 34350 39975 40905 42570 45870 49605 54435
6 25125 27315 29610 32175 36780 42015 43170 44925 49710 53700 58830
7 25830 28050 30435 33075 37830 42975 44100 46140 50895 55050 60240


Určitě se shodneme, že to již bude velice lukrativní. Znamená to však také, že se na tuto pozici pohrne mnoho zájemců. Pokud si dokončíte požadovanou pedagogickou kvalifikaci, budete mít velikou přednost i v této situaci.

Komu určeno:

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb.

Přijímáme do naplnění kapacity.

Cíle vzdělávání:

Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Struktura vzdělávacího programu

Forma studia: víkendová (6 7 víkendů za semestr)
Délka studia: dva semestry (1 rok)

Vzdělávací program je tvořen pěti tematickými okruhy:

  1. okruh:  Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
  2. okruh:  Podpora žáka
  3. okruh:  Systém péče o žáka
  4. okruh:  Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga
  5. okruh:  Praxe a konzultace k závěrečné práci

Obsah studia
 

Hodinová dotace

Kredity

Ukončení

Asistent pedagoga

Škola, školní práce a role asistenta

26

14

zkouška

Podpora žáka

24

12

zkouška

Systém péče o žáka

10

5

zkouška

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

20

14

zkouška

Praxe
konzultace k závěrečné práci

46

15

zápočet
- potvrzení o praxi
- závěrečná práce

Celkem hodin

126

60

 

 

Vzdělávací program bude probíhat na kampusu Kunovice.
Osvobození 699, Kunovice.

K dispozici je dostatečně veliké parkoviště    

Zakončení studia

spec_4Teoretická část vzdělávání bude ověřena formou testové zkoušky po absolvování každého vzdělávacího modulu. Po absolvování a ověření modulu praxe bude studium ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení (v souladu s § 4, odst. 3, vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

Součástí závěrečné zkoušky bude:

  1. Prezentace závěrečné práce
  2. Diskuse nad okruhy z oblasti podpory žáka
  3. Diskuse nad okruhy z oblasti škola, školní práce a role asistenta pedagoga

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o absolvování studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které splňuje ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. § 20 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Školné

950,- Kč/měsíc

 

foto  Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mgr. Iveta Matušíková, PhD., MBA
  Profesorka Rushmore University v USA
  Prorektorka pro profesní studium a celoživotní vzdělávání

 

Den otevřených dveří

4. 4. 2020 | 8:00 - 12:00

Novinky

Ukázka závěrečných prací