Příjemnou noc, dnes je středa 3.6.2020, Svátek má Tamara a zítra Dalibor

Podle současného zákona o ochraně osobních údajů je nutné, aby lidé, pohybující se v monitorovaném prostoru, byli o snímání informováni. Objevují se ale také názory, že podle GDPR by lidé měli udělit písemný souhlas se svým monitoringem.

Jisté ale je, že zaměstnavatel musí vyvážit zájem zaměstnavatele na ostrahu budovy a majetku, a právo zaměstnanců na soukromí.  I podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 platí, že osobní údaje lze legálně zpracovávat nejen se souhlasem jednotlivce, ale i bez jeho souhlasu, za vymezených podmínek. Musíte ale pečlivě zvažovat, zda souhlas pro daný případ je potřebný. Pokud budete vyžadovat nadbytečný souhlas, nadbytečně vyžadované souhlasy považuje Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za porušení zákona

Nezapomeňte, že podle GDPR, čl. 6 odst. 1,  lze osobní údaje z kamerových systémů zpracovávat zákonně bez souhlasu jednotlivce,  pokud  je  zpracování  nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, ale že je zde také  omezení pro případ, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Pořizování kamerových záznamů proto   nesmí zasahovat do základních práv a svobod osob, a nadměrně zasahovat do soukromí osob a musí být přiměřené vzhledem k účelu, který se jeho použitím sleduje.

Podle GDPR pro použití kamerových systémů ke sledování osob a záznamům těchto osob platí, že provozovatel musí prokázat, že požití kamerového systému je nezbytné pro naplnění konkrétního účelu, že je  přiměřené vzhledem k okolnostem a k ochraně soukromí těchto osob a že maximálně respektuje soukromí a oprávněné zájmy osob. Z tohoto pohledu je samozřejmě zásah do soukromí monitorování chráněného prostoru bez záznamu menší, než zaznamenávání pohybu osob na paměťový nosič.

GDPR omezuje umisťování kamer na pracovišti za účelem sledování zaměstnanců. Zaměstnavatelé nesmí, až na odůvodněné výjimky a zvláštní případy popsané v Zákoníku práce, sledovat své zaměstnance a umísťovat kamery nad jejich pracoviště.

Správce kamerových systémů má povinnost vést písemně záznamy o činnostech zpracování údajů. V jejich rámci musí vést jméno a kontaktní údaje správce, účely zpracování údajů, popis kategorie údajů, příjemce, jimž jsou údaje zpřístupněny, lhůty pro výmaz, ale také technická a organizační bezpečnostní opatření. Správce je povinen je na požádání poskytnout dozorovému úřadu.

Novinky

Ukázka závěrečných prací